Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Slovan Style s.r.o.

Bajkalská 9/B

831 04 Bratislava

IČO: 47 913 240

DIČ: 2024142736

 

Všeobecné ustanovenia

Nákup v internetovom obchode internetovej adrese www.hcslovanfan.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci: spoločnosť Slovan Style s.r.o. , Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 913 240, DIČ: 2024142736

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hcslovanfan.sk

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchoduwww.hcslovanfan.sk

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese objednavky@hcslovanfan.sk

 

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho  telefonicky alebo  emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou. V prípade, že kupujúci objednávku nezruší v tomto termíne a odoslanú zásielku nepreberie, bude predávajúci postupovať podľa bodu Neprevzatie tovaru  týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Každá objednávka musí obsahovať:

i.      Meno kupujúceho

ii.      Adresu pre doručenie tovaru

iii.      Telefonické číslo alebo email

iv.      Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

v.      Počet kusov z každej položky tovaru

vi.      Dátum vystavenia objednávky

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

vii.      IČO a SK DIČ spoločnosti

viii.      Kontaktnú osobu a telefón

ix.      Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu len platbou na dobierku.


 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 72 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 3 týždňov.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdením objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

5, 00 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku

5,00 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku (UPS)- balík do 2 kíl

5,80 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku (UPS) - balík od 2,1 do 10 kíl

 

 

 

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

 

NEPREVZATIE TOVARU

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérnou službou, nebude tento tovar opätovne zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške) a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.

 

REKLAMÁCIE A SERVIS  

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
 

Ako nakupovať

Nakupovanie v našom internetovom obchode je rýchle a pohodlné, k produktom sú k dispozícií podrobné informácie a objednávanie zvládne naozaj každý.

V ľavom menu sa nachádzajú hlavné kategórie - oblasti ponúkaného tovaru. Stačí si kliknúť na skupinu ktorá Vás zaujíma a zobrazí sa konkrétna ponuka tovarov s náhľadom, cenou a základným popisom. 
Kliknutím na obrázok sa vám obrázok zobrazí v plnej veľkost.

Pred vložením tovaru do košíka je potrebné vybrať jeho veľkosť a počet kusov. Pri výbere veľkostí Vám pomožu velkostné tabuľky.

Po kliknutí na ikonu „vložiť do košíka“ sa vám vami vybraný tovar automaticky presunie do ľavého dolného rohu do sekcie s názvom „košík“ .

Samotný objednávkový proces je rozdelený do 7mich  krokov, vďaka čomu je jednoduchý a prehľadný.

  1. Zhrnutie kde si môžete pozrieť aktuálny stav vášho košíka. Ak ste si istý svojim výberom kliknite na ikonku „ďalší krok „
  2. Prihlásenie- musíte sa zaregistrovať ak chcete nakupovať. Ak ste už zaregistrovaný stačí sa prihlásiť.
  3. Adresa- sem prosím uveďte vaše osobné a fakturačné údaje
  4. Doručenie- tu si môžete určiť spôsob doručenia tovaru.
  5. Platba – možná len na dobierku
  6. Potvrdenie záväznej objednávky
  7. Odoslanie záväznej objednávky. Váš nákup bol úspešne ukončený.

Náš obchodný systém Vás bude priebežne e-mailom informovať pri každom zmene stavu Vašej objednávky (zaevidovanie do obch. systému, potvrdenie a rezervácia tovaru, expedovanie tovaru). Za účelom potvrdenia objednávky Vás môžu kontaktovať telefonicky priamo naši pracovníci - operátori.

Ďalšie informácie (dodacie lehoty, cena poštovného, vrátenie tovaru, reklamácie a pod...) nájdete v sekcii obchodné podmienky.  Pri problémoch či nejasnostiach prosím kontaktujte našich pracovníkov e-mailom na adresu spravca@hcslovanfan.sk

 

Slovan Fans © 2018 | All rights reserved Powered by Hodinový Grafik